M325     333R
1449     Andries Klaasz. [14S44-1bel]
1466     Andries Klaasz. [14S33-1bel, 14S43-1bel]
1472     Vranc Cuyper. [14S41-1bel]
1544     Claes Lambertsz. te Rijnsburg 3H 33R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M325]
1561     Van zijn huis, vrouw en kinderen gewonnen door Claes Lambrechtsz. 0,5M. Huurder Floris Claesz. te Rijnsburg. [15M325]
1564     Claes Lambertsz. weeskinderen. [15M325]
1598     Seger Huygensz. te Leiden. Gebruiker Willem Jaep Meesz. [15M325]
1599     Rente van Seger Huigensz. steenplaetser te Leiden op zijn steenplaats met 3M. [15S59]
1635     Adriaen Claesz. Cunst. [K128-5bel]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1191d]
197..     Opgenomen in een uitbreiding van de wijk Molenwijk. [Top]