M324     493R
1544     4H 93R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M324]
1561     Jan Conincxz. weduwe te Haarlem 5H. Huurder Cornelis Willemsz. [15M324]
1564     Cornelis Willem Claesz. [15M324]
1598     Pieter Huyghensz. Ook gebruiker. [15M324]
1599     Pieter Huygensz. te Valkenburg. [15S59bel]
1620     Pieter Buys weduwe. [16K177bel]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1191d]
197..     Opgenomen in een uitbreiding van de wijk Molenwijk. [Top]