M321     232R     Geryt Vockenland     Ziekenhuis en St.-Elisabethsgasthuis te Leiden
1449     Kerstant Nannenz. schenkt de St-Anthoniscappelle 0,5M, genaamd Geryt Vockenland. [14S44-1]
1466     Kerstant Nannenz. schenkt de St-Anthoniscappelle 1/2 van 0,5M genaamd Geryt Vockenland. De rest is van het St.-Elisabethgasthuis. [14S43-1]
1466     Kerstant Nannenz. schenkt St.-Elisabethsgasthuis.1/2 van 0,5M genaamd Geryt Vockelant. De wederhelft is van de St.-Anthoniskapel en het Ziekhuis buiten Leiden. [14S33-1]
1472     St-Elisabethsgasthuis verkoopt aan de St-Anthoniscapel 1/2 van 3H. [14S41-1]
1544     Zieken buiten Leiden 2H 32R. Gebruiker Jan Willemsz. [15M321]
1561,64     Zieken te Leiden 2H. Huurder Cornelis Pieters Blockien te Valkenburg. [15M321]
1598     Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M321]
1599     Leprozen van Leiden. [15S59bel]
1620     Leprooshuis 254R. Gebruiker Jan Cornelisz. te Valkenburg. [16K177]
1651     Leprooshuis verkoopt aan burgemeester Cornelis Anthonisz. [16K177]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1194d]
197..     Opgenomen in een uitbreiding van de wijk Molenwijk. [Top]