M314     391R met uiterdijk     Kapelrie (V23), Vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk te Leiden (V16), Regulieren te Leiden, St-Katherynengashuis te Leiden.
1439     Alijt, weduwe van Jacob van der Waddinghe, verkoopt aan Jacob van den Bosch 0,5M. [14S82-5]
1456     (Jan) Pieter Dirksz. geeft voor medegave aan Dirk Aarnts. en zijn dochter Klaar, diens vrouw 1M aan twee halve morgens. Gebruiker Klaas Dirk Jacobsz. [M310+M314, 14S58-3, 14S87-2]
1467     Dirk Aarnts sticht een kapelrie en schenkt daaraan voorgaande. Daarna vervalt het aan de Regulieren buiten de Rijnsburgse poort. [14S87]
1467     Jan Aartsz wordt cappelriehouder. [14S87]
1473     Jacobus de Busco, kanunnik van de St.-Pancraskerk en pastoor van de O.L.V.-kerk sticht een vicarie en schenkt hieraan 0,5M. [14S82]
1487     Jacob van de Bos, kanunnik in de St.Pancraskerk, sticht een vicarie St.-Maria in de O.L.V.-kerk en schenkt hieraan 0,5M. Bij nalaten van de mis vervalt het aan de gasthuizen O.L.V., St.-Catharina en St.-Elysabeth. [14S81-4]
1526     Land van het klooster buiten de Rijnsburgerpoort (Lopsen) vervalt aan het St.-Catharineklooster. [na 14S86]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden 3H 91R met uiterdijk. Gebruiker Jan Aertsz. [15M314]
1550     St.-Catharinagasthuis 2H 84R. [15S7-1]
1550     St.-Catharinagasthuis 1H 24R. [15S7-2]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 4H. Huurder Jan Huyghens te Valkenburg. [15M314]
1593     St. Catrijnengasthuis. [16K112-4bel]
1598     Gebruiker Jan Jansz. [15M314]
1618     St. Catharijne gasthuis 263R. Gebruiker Jacob Speck. [16K150-3]
1832     Neeltje Schaap, weduwe van Simon van Oudshoorn, broodbakster en Jan Carpentier, kalkbrander. [KB1201d,06d]
199..     Bouwland, kassen, bedrijven, opgenomen in een nieuw industriegebied Katwijkerbroek. [Top]