M308     1M 12R     St. Catharijnegasthuis te Leiden

M308-1     0,5M     St. Catharijnegasthuis te Leiden
1456     Jan Dirksz. verkoopt aan het St-Catharinagasthuis, met vrijwaring aan Gerrit Hasselaar 1,5H. [14S19-1]
1457     Marritgen, weduwe van Andries, verkoopt aan het St-Catharinagasthuis, met vrijwaring aan Klaas Paatsz,.1,5H. [14S20-1]
1544     Gheryt Jan Korsz. erven 1M 12R met uiterdijk. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M308]
1561,64     St.-Catharinagasthuis 0,5M. Huurder Dirck Jansz. [15M308]
1598     St.-Stevensgasthuis te Leiden. Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberg. [Vermoedelijk fout. 15M308]
1602     St. Catharijne gasthuis 549R. Gebruiker Jan Vinckenborch. [16K146-1]
1618     St. Catharijne gasthuis. Gebruiker Jacob Speck. [16K150-1]
1625     St. Catharijne gasthuis verkoopt aan Jacob Jansz. ondermeester.. [16K150-1]
1832     Jan Carpentier, kalkbrander en Adrianus Kooy en consorten, steenbakker. [KV31d,33d,34d]
198..     Opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]

M308-2     0,5M, met uiterdijk.
1456     Kerstant Nannenz.. [14S19-1bel]
1457     Marcelij Jan van Veens weduwe. [14S20-1bel]
1544     Gheryt Jan Korsz. erven 1M 12R met uiterdijk. Gebruiker Wouter Pietersz. [15M308]
1561,64     Dirk Jansz. 0,5M met uiterdijk. [15M308]
1598     Jan Jansz. Vinckenberg. Ook gebruiker. [15M308]
1602     St. Catharijne gasthuis 549R. Gebruiker Jan Vinckenborch. [16K146-1]
1618     St. Catharijne gasthuis. Gebruiker Jacob Speck. [16K150-1]
1625     St. Catharijne gasthuis verkoopt aan Jacob Jansz. ondermeester.. [16K150-1]
1832     Jan Carpentier, kalkbrander en Adrianus Kooy en consorten, steenbakker. [KV31d,33d,34d]
198..     Opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]