M306     490R
1456     Klaar van Zandvoirt. [14S19-1bel]
1457     Mr. Jacob van Zandvoirt. [14S20-1bel]
1544     Wouter Pietersz. 4H 90R weiland. [15M306]
1561,64     Dirck Jansz. 5H. Ook gebruiker. [15M306]
1598     Kerk van Valkenburg. Gebruiker Jan Jansz. Vinckenberch. [15M306]
1602     Kerk van Valkenburg. [16K146-1bel]
1608     Pieter Speck. [16K69-1bel, 16K79-1bel]
1615     Jacob van Assendelf 530R. [16K98]
1832     Gijsbert van Wouw erven. [KV3]
198..     Deels opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg.