M303     3M 143R met uiterdijk.

leen 1     3M     Kerstant     Leen van de graaf van Holland
1327     Jan van Brabant 3M genaamd Heikenweer. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1348     Jan Bertout. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1390     Jan Bertout te Leiden. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1393     Hugo Andries Severijnsz. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1420     Hugo Andriesz. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1428     Jan Bartout Hugensz. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1430     Jan Bertout. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1439     Jan Bertout Hugensz. Beleend door de graaf van Holland. [14S445]
1446     Kerstant Nannenz, geschonken door de graaf van Holland. [14S445]

leen 2     6M     Paads     Leen van de burggraaf van Holland
1329     Nanne van Sonnevelt 6M. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
13..     Floris van Zonnevelt. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
1372     Roelof Paatsen Jacobsz. en Agniese Jan Jacobsz.dr. ieder de helft. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
1...     Roelof Paatsen Jacobsz. en Hendrik Jan Jacobsz. ieder de helft. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
1429     Pieter Paatsz. na scheiding met Jan Woutersz.. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
<1494     Pieter Paatsz. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
14..     Simon Paatsen te Leiden. Beleend door de burggraaf van Leiden. [14S424]
1494     Simon Pieter Paatsenz. te Leiden, geschonken door de burggraaf van Leiden [14S424]

Verdere vermeldingen
1561     Steven van Heusden en Claes Aelewijnsz. te Leiden 3M 2,5H. Huurder Pieter Jansz. te Valkenburg. [15M303]
1564     Steven van Heusden en Claes Aelewijnsz. weduwe te Leiden. [15M303]
1598     Catryne van Lodensteyn en Claes Cornelisz. van Noorde en Jan Louwerisz. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M303]
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 471R + 758R + 457R + deel van M304. [16K77, 78-1,2]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]

M303-1
1602     Claes Cornelisz. van Oort. [16K146-1bel]
1618     Cornelis Claesz. van Noort. [16K150-1bel]
1832     Jan Carpentier, kalkbrander en Adrianus Kooy en consorten, steenbakker. [KV31d,33d,34d]
198..     Opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]

M303-2
1438     Paatsen kinderen. [14S76-6bel]
1466     Kerstant Nannenz. met zijn kinderen. [14S149bel]
1488     Paatsens erven. [14S65-1bel]
1536     Oude Jacop Pietersz. met zijn ene knyr. [15S176-3bel]
1544     Mr. Vranck Paedts met meer anderen 3M 143R met uiterdijk, weiland en teelland. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M303]
1607     Claes Cor. van Noort. [16K124bel]
1622     Claes Cor. van Noort. [16K159bel]
1832     Diverse eigenaren. [KV28d,29,30d,32d]
198..     Deels opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg.
2010     West: bouwland.