M299     160R     Zeven getijdenmeesters van O.L.V.-kerk te Leiden, daarna de Huiszitten te Leiden.
1472     Aarnt Hobbenz. verkoopt aan Matheus Berendrecht 2H. [14S52]
1479     Matheus van Berendrecht draagt over aan de Zeven getijdenmeesters van O.L.V.-kerk 2H. [14S52]
1544     Huiszitten te Leiden 1H 60R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M299]
1561,64     Huiszitten te Leiden 1,5H. Huurder Pieter Jansz. te Valkenburg. [15M299]
1598     Jan Louwerisz. Ook gebruiker. [15M299]
1832     Maria de Nobel, weduwe van Jacobus Brouckhuyzen te Voorschoten. [KV39d-40d]
2009     Kassen, opgenomen in de wijk 't Joght.