M297     181R met uiterdijk     Paadts
1544     Mr. Vranck Paedts te Leiden 181R met uiterdijk. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M297]
1561,64     Mr. Vranck Paedts erven te Leiden 1,5H 31R. Huurder Jacop Jacop Meess te Valkenburg. [15M297]
1598     Mees Jacobsz. Ook gebruiker. [15M297]
1832     Maria de Nobel, weduwe van Jacobus Brouckhuyzen te Voorschoten. [KV39d-40d]
2009     Kassen, opgenomen in de wijk 't Joght.