M296     204R met uiterdijk     Provenland van Jop van Delft (V3)
1544     Een proeven 2H 4R, de akker. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M296]
1564     Hr. Job Gerritsen, kapelaan te Leimuiden. [15M296]
1568     Job Gerritsz. kapelaan te Leimuiden. [15S120bel]
1598     Job Gerritsz. te Delft. Gebruiker Dirck Jansz. [15M296]
1832     Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV41d,47d]
196..     Opgenomen in de nieuwe wijk 't Joght. [Top]