M295     403R met uiterdijk     Pastorie te Rijnsburg, Provenland van Jop van Delft (V3).
1536     Pastoor van Rijnsburg. [15S176-2bel]
1544     Pastorie te Rijnsburg 4H 3R met uiterdijk. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M295]
1561     Pastorie van Rijnsburg en Hr. Jop Gherritsz. kapelaan te Leimuiden [of M296?], ieder de helft van 4H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M295]
1564     Pastorie van Rijnsburg. [15M295]
1568     Pastoor van Rijnsburg verkoopt met toestemming van de abdij Rijnsburg aan Adriaen Willemsz. 4H land met daarop een losrente. [15S120]
1597     Dirk Jans te Valkenburg, getrouwd met Marritgen Andriesdr. weduwe van Adriaen Willemsz., verklaart de koop van dit perceel door Adriaen in 1568. [15S120]
1598     Dirck Jansz. Ook gebruiker. [15M295]
1832     Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV41d,47d]
196..     Opgenomen in de nieuwe wijk 't Joght. [Top]