M291     857R     Tiuch, Dwersackers     Commandeur te Katwijk.
1408     Duitse heren land. [14S61-3]
1438     De Tiuch. [14S76-6bel]
1463     Duitse heren land. [14S68-2bel]
1466     Duitse heren te Katwijk. [is M290 volgens 14S149bel]
1472     Duitse heren van Katwijk aan de Rijn. [14S52bel]
1536     Commandeur van Katwijk verkoopt aan Oude Jacop Pietersz., Willem Pietersz. en zijn kinderen 10H genaamd de vier dwersackers. [15S176-3, 4bel]
1544     Commandeur te Katwijk 8H 57R in vier akkers. Gebruiker ouwe Jaep Pietersz. [15M291]
1561     Adriaen Willemsz. te Valkenburg, waar de commandeur actie op heeft 1M 2,5H. [15M291]
1561     Oude Jacop Pietersz. erven te Valkenburg. [15S21-1bel]
1564     Gebruiker Adriaen Willemsz. [15M291]
1568     Adriaen Willemsz. [15S120bel]
1587     Dirck Jansz. [15S18bel]
1598     Dirck Jansz. Ook gebruiker. [15M291]
1693     Jonge Claes Jovis erven. [15S156-6bel]
1832     Paul Francois Hubrecht en consorten te Leiden en Heiltje Ouwersloot, weduwe van Ary Bol. [KV46,47d,49]
196..     Deels opgenomen in de nieuwe wijk 't Joght. [Top]
197..     Opgenomen in de wijk 't Joght. [Top]