M288     828R     Calverkamp     Vicarie St. Jacob de Meerdere in St. Barbarengasthuis te Leiden (V9)
1466     Hr. Klaas Tol Pietersz. cappelrieland. [14S149bel]
1488     Klaas Tol, priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk, sticht een vicarie St.-Jacob de Meerdere in het St.-Barbarengasthuis en schenkt hieraan 1,5M genaamd Calverkamp. [14S65-1]
1544     Mr. Meelys te Leiden 8H 28R. Gebruiker Jan Aertsz. [15M288]
1561,64     Mr. Melis te Leiden 1M 2H. Huurder Frans Pietersz. te Rijnsburg. [15M288]
1598     Dirck Jansz. van der Beeck. Ook gebruiker. [15M288]
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 825R. [16K76]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]
1832     Cornelis Dubbelaar, rentenier. [KV53]
1988     Opgenomen in de N206 en de Kooltuinweg.