M285     1455R     (hoge) Tioch     Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a), Universiteit van Leiden
1438     Klaas Adamsz. priester erven (broer is Dirk Adamsz. priester) stichten een vicarie van St.-Jacob de Meerdere en schenken hieraan 14H genoemd de Tiuch. [14S76-1]
1438     Dirk Adeamsz (broer van Klaas Adamsz.) wordt vicarie-eigenaar. [14S76]
1439     Hr. Dirk Aems. [14S113bel]
1484     Cappelrieland genaamd de hoge tioch. [14S121-1bel]
1496     Wilhelmus van Poelgeest wordt vicarie-eigenaar, daarvoor Johannes de Lodestein. [14S76]
1503     Mr. Johannes van Loudensteyn wordt vicariehouder, daarvoor Willem van Poelgeest. [14S66a]
1544     Cornelis Dirksz. te Delft 14,5H 5R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M285]
1547     Jonge Jaep. [15S112bel]
1561,64     Eeverdt van Lovesteyn te Delft 2M 2,5H. Huurder Pieter Jansz. van Valkenburg. [15M285]
1598     Evert van Lovesteyn te Delft. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M285]
1610     Universiteit het oostelijk deel en Gerrit Cornelisz. het westelijk deel. [16K96-1bel]
1624     Jan Claesz. Lodesteyn erven. [16K22-1bel]
1832     Jacob Zuyderduyn, veerschipper en Hendrik Halder, bouwman. [KV25,26]
2004     Weiland en bouwland.