M284     719R
1485     Dirk Huigens? [14S118bel]
1506     Dirc Hugenz. [15S39bel]
1544     Dirk Florysz. erven 7H 19R. Gebruiker Jan Bakker. [15M284]
1561,64     Dirk Florisz. Heermael erven te Leiden 1M 1H. Huurder Cornelis Cornelisz. Elstuyn. [15M284]
1593     Pieter Pinsz. erven. [16K139-2bel]
1598     Jkhr. Heynrick Heeremael te Den Haag. Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M284]
1832     Jan Carpentier, kalkbrander. [KV13]
2004     Weiland. [KV13 ]