M282     2270R     Monnikenweide, Bijlkamp     Bernardsklooster te Warmond, daarna Klooster Leeuwenhorst

M282-1     14H, de Monikkencamp
1439     Clemeins Simonsdr. verkoopt aan de St.-Bernaertsorde 1,5M, gemengd met hetzelfde klooster. [14S113]
1446     Monnikken van Warmond. [14S114bel]
1469     Monniken van Warmond. [14S120bel]
1484     St.-Marienhaven van St.-Bernardusorde te Warmond ruilt met de Abdij Leeuwenhorst 14H , genaamd de Monnikenweide. [14S121-1, 14S356]
1495     Abdij Leeuwenhorst 4M. Huurders 1495-1547. [14S356]
1537     Jan Gheryts Bak ten verzoeke van zijn dochter... Cornelis Willisz. 4M, aangekomen van de monniken van Warmond. [15S98]
1544     Klooster ter Leede 22H 70R in drie kampen. Gebruiker Jan Bakker. [15M282]
1547     Abdij Leeuwenhorst 4M. Huurder Cornelis Willemsz. backer, voorheen Jan Backer. [15S112]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 3M 4,5H. Huurder Cornelis Cornelisz. Elstuyn van Valkenburg. [15M282]
1598     Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M282]
1610     Jan Claesz. van Lodesteins erven. [16K96-1bel]
1624     Abdij Leeuwenhorst 1420R. Gebruiker Jan Jacobsz. backer aent veer. [16K22-1]
1832     Cornelis Zonneveld, voerman. [KV23,24]
2004     Weiland en bouwland. [KV23,24]

M282-2+3     9H, de Bijlkamp
1424     Andries Klaasz. verkoopt aan Aarnt Jan Danielsz. 1/2 van 8H genaamd Bijlkamp in Katwijk, gemeen met Beatrijs Floris Gerritsz. weduwe. [14S111]
1537     Jan Gheryts Bak ten verzoeke van zijn dochter... Cornelis Willisz. 4M, aangekomen van de monniken van Warmond. [15S98]
1446     Floris Paatsenz. van Zonneveld verkoopt aan Pieter Aarntsz. 1/2 van 9H te Katwijk waarvan de andere helft van Pieter is en waarop een rente van de Duitse heer van Katwijk staat. [14S114]
1469     Pieter Aarntsz. verkoopt aan het convent Bairnaditen te Warmond 9H. [14S120]
1484     St.-Marienhaven van St.-Bernardusorde te Warmond ruilt met de Abdij Leeuwenhorst 9H, genaamd de Bijlkamp. [14S121-2, 14S356]
1495     Abdij Leeuwenhorst 4M. Huurders 1495-1547. [14S356]
1544     Klooster ter Leede 22H 70R in drie kampen. Gebruiker Jan Bakker. [15M282]
1547     Abdij Leeuwenhorst 4M. Huurder Cornelis Willemsz. backer, voorheen Jan Backer. [15S112]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst 3M 4,5H. Huurder Cornelis Cornelisz. Elstuyn van Valkenburg. [15M282]
1598     Gebruiker Jan Cornelisz. bakker. [15M282]
1608     Jan Backer. [Gebruiker? 16K68bel]
1610     Abdij Leeuwenhorst. [16K96-1bel]
1624     Abdij Leeuwenhorst 488R. (M282-2) + 341R (M282-3). Gebruiker Jan Jacobsz. backer aent veer. [16K22-2,3]
1832     Servaas Helenus Willem Elisa van Haansbergen te Wassenaar. [KV21,22]
2004     Weiland. [KV21,22]