M277     1015R     Bieskamp     St-Agnietenzusterhuis te Leiden.
1431     Jkvr. Femeins, weduwe van Hendrik Hermansz., verkoopt aan Loef Pietersz. 2 oude morgen land, genaamd de Bieskamp. Zij belooft vrijwaring met Jan Hendriksz. [14S84]
1444     Lijsbet Jansdr. van Oudonck doet voor haar man Dirk Loiffz. afstand van lijftocht van land dat haar door hem bij huwelijksvoorwaarden tot lijftocht was gegeven. [14S84]
1444     Dirk Loefsz. verkoopt aan St.-Agnietenzusterhuis 2 oude morgen. [14S84]
1492     St.-Agnieten te Leiden op Onse Vrouwe Kerkhof. [14S78-2bel]
1544     St.-Agnietenzusterhuis te Leiden 10H 15R. Gebruiker Jan Bakker. [15M277]
1561,64     St.-Agnietenzusterhuis te Leiden 1M 4H. Huurder Cornelis Cornelisz. Elstuyn van Valkenburg. [15M277]
1593     St. Agnieten te Leiden. [16K140bel]
1598     Gebruiker Andries Jansz. [15M277]
1832     Ha.. Kruyt, reder. [KB1273]
2004     Gebouwen en 1e Mientlaan. [KB4818d]