M269     1M 96R     Van Leeuwen
1450     Willem van Lewen. [14S132bel]
1519     Gerijt Hae. [15S42bel, 14S129bel]
1544     Erme van Leeuwen te Leiden 1M 96R. [15M269]
1548     Van Leeuwen erven te Leiden. [15S50-2bel]
1561,64     Ormtgen van Leeuwen erven te Leiden 7H. Huur Adriaen Maertensz. te Delft. [15M269]
1593     Gerrit Roelofsz. van der Mij te Leiden. [16K141-2bel]
1598     Maria van der Mij. Gebruiker Claes Jacobsz. duynmeyer. [15M269]
1608     Maerten van Eyndegeest. [16K69-3bel, 16K80-1bel]
1832     Adrianus Kooy en consorten, steenbakker. [KB1245-1247]
2004     Weiland. [KB599d]