M268     3M 43R     Zusterhuis te Leiderdorp
1450     Pieter Pietersz. verkoopt aan Hobbe Dirksz. 3,5M. [14S132]
1519     Willc Sprouck. [15S42bel, 14S129bel]
1544     Zusterhuis te Leiderdorp 3M 43R in twee kampen. Gebruiker Willem Pietersz. [15M268]
1561,64     Klooster Rodenburg te Leiderdorp 3M. Huurder Willem Pietersz. [15M268]
1570     Gebruiker Willem Pietersz.. [15S133-16bel]
1571     Gebruiker Willem Pietersz.. Daarna gebruiker Pieter Willemsz. 't hoveling. [16K191-7bel]
1582     Gebruiker Willem Pietersz. [15S1-2bel]
1593     Voormalig convent van Roomburg verkoopt aan Pieter Willemsz. 1M 513R [16K141-2] en 676R [16K141-1].
1595     Gebruiker Pieter Willemsz. 't Hoveling. [15K227bel]
1598     Pieter Willemsz. thovelinge. Ook gebruiker. [15M268]

M268-1
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 563R het zuidelijk deel. [16K85] en Willem de Milde het noordelijk deel. [16K85bel]
1608     Jacob van Assendelff Jansz. 1126R in 2 stukken gedeeld. [16K69-3]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]
1832     Hugo van Velzen, scheepsijker. [KB1243-44]
2004     Weiland. [KB599d]

M268-2     5H     Kloooster Rodenburg
1496     Klaas Gerritsz. die orgelmaker verkoopt aan Johan Gerritsz. van der Gouwe 5H. [14S129]
1519     Jan Gerijtsz. van de Goude geeft het convent van Rodenburg 5H. [15S42, 14S129]
1608     Jacob van Assendelff Jansz. 571R in 2 stukken gedeeld en 134R. [16K69-2]
1608     [Willemd de] Milde, het noordelijk deel. [16K84bel]
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 285R, het zuidelijk deel. Warmoesland. [16K84]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]
1832     Hugo van Velzen, scheepsijker. [KB1240-39d]
2004     Weiland. [KB1229d]