M267     1678R     Deel van Luttige Geest     Graaf van Holland, stad leiden
1450     Kamp van de hofweide van Dirk Boudijnsz. en Berthelmeens Portant. [14S132bel]
1544     Jan Wygghers te Leiden 16H 78R. Gebruiker Willem Huyghenz. [15M267]
1561,64     C. majesteit 2M 4,5H. Huurder Marritgen Willem Huyghens weduwe. [15M267]
1570     Graaf van Holland. 16H van Luttige Geest. [15S133-16]
1571     16H 34R. [16K191-7]
1582     Graaf Willem verkoopt Luttige Geest aan de stad Leiden 16H 34R. Gebruiker Dirck Jeroensz. [15S1-2]
1593     Conincx domeinen of de stad Leiden. [16K141-2bel]
1598     Stad Leiden. Gebruiker Pieter Huyghensz. [15M267]
1601     Stad Leiden 2M 540R of 516R. [16K192-6]
1608     Willem de Milde, het oostelijk deel en Dirk Jansz. van der Beeck, 923R het westelijk deel. [16K69-3bel, 16K86, 16K86bel, 16K67-2bel]
1615     Jacob van Assendel. [16K72]
1832     Jan de Bruin erven en Huig van der Meij koopvaardijschipper. [KB1241-42]
2004     Weiland. [KB598, 599d]