M265     24M 264R met woning     Luttike Geest, helft van de Hof van Valkenburg     Graaf van Holland, stad leiden.
1265     Willem van Benthem, de Hof van Valkenburg waarvan de heer van Teilingen de helft heeft. Beleend door de graaf van Holland. [14S441]
1266     Willem van Benthem, de Hof van Valkenburg. Beleend door de graaf van Holland. [14S463]
1281     Simon heer Willemsz. van Benthem. Beleend door de graaf van Holland. [14S441]
1336     Simon van Benthem, het hofland waarvan de heer Herbaren, broer van de leenman, de helft heeft, 13,5 pond waardig en de hoenders. Beleend door de graaf van Holland. [14S441]
1354-1387     Graaf van Holland verhuurt in 2 delen:

Huur 1 [14S392-1]
1354-1377     Huurder Floris Danielsz. (na 1362: erven) voor 20P
1379-1385     Huurder Gerrit Hendriksz. voor 22P 4S
1386-1387     Huurder Aarnt Gerritsz. voor 22P 4S (na 1387 voor 28P)

Huur 2 [14S392-2]
1354-1362     Huurder Simon van Loen voor 20P (in 1361 Anzeny Doedenz)
1365-1371     Huurder Dirk Anzemesz. en Jan Eggert voor 20P.
1372-1379     Huurder Klaas Voets voor 20P
1381-1387     Huurder Willem Simonsz. voor 20P

1388     Graaf van Holland geeft aan jkvr. Ande 20M met het huis. [14S392-2]
1391     Graaf van Holland, het overland met de hofstede tot Luttelgeest. Huurders Jan Ghisenz., Willem Aarntsz en Pieter Paatsz. [14S392-2]
1392     Graaf van Holland, de overe landen van de hofstede te Luttelgeest (huurder Jan Ghisens),  12M in de woning te Luttelgeest (huurders Willem Aarntsz en Pieter Paatsz.), huurder Aarntz. Gerritsz. voor 28P en huurder Willem Simonsz. voor 20P. [14S394, 14S393, [14S392-1,2]
1392     Graaf Aalbrecht schenkt aan Crael, zijn kamerling, zijn leven lang het overland in de woning te Luttelgeest en 12M in dezelfde woning, die de graaf aanbestorven is van jkvr. Andelen der Rampsbherinne. Het land vervalt daarna weer aan de graaf. Crael moet de landen beheinen, bepoten en voorkomen dat ze door zand worden overstoven, zoals degene gedaan hebben die de landen vooreen hadden. [14S382]
1397     Crael's vrouw Lysbetten en zijn kinderen zullen het land krijgen na zijn dood. [14S383]
1406     Jan Creal vrouw en kinderen. Hertog Willem IV bevestigt de schenking. [14S394]
1406     Janes Wolfert en Aalbrecht Craels kinderen, het overland van de hofstede te Luttelgeest met zijn toebehoren. Geschonken door Graaf Willem [14S384]
1434     Hofweide. [14S363-1bel, 2bel]
1460     Dirk van Zwieten en Berthelmees Partant, circa 22M Luttiker Geest. Geschonken door de graaf van Holland. [14S394]
1462     Dirk van Zwieten. [14S430bel]
1474     Dirk van Zwieten, hierna zonder Berthelmees Partant. [14S394]
1482     Graaf van Holland 11M of 10M met de huisinge en hofstede daarop staande en 3M bij de hofstede en 3M in de hofstede en 4 of 5M, Huurders 1482-1500. [14S394-1-4]
1544     Joost Heynricxsz. te Delft 24M 264R de woning waar Cornelis Meensz. op woont met het weiland en het teelland daaraan. [15M265]
1549     Cornelis Menez. [15S124bel]
1561,64     C. majesteit 15M met woning. Huurder Cornelis Meesz. Hoffwey. [15M265]
1571     25M 117R. [16K191]
1582     Graaf Willem verkoopt aan de stad Leiden 25M 117R, Luttige Geest, gold voorheen voor 15M. Gebruiker Jop Cornelissen. [15S1-1]
1595     Lyttige Geest 32M 279R. [15K227]
1598     Stad Leiden. Gebruiker Fop Cornelisz. [15M265]
1693     Stad Leiden. [15S156-15bel]

M265-1
1601     Stad Leiden 2M 150R en 3M 50R [1a-1c, 16K192-16] en 357R en 1M 139R [1d, 16K192-19] en 1M 598R [1e, 16K192-15] en [1f, 16K192-20] en [1g, 16K192-21] en 1M 291R [1h, 16K192-22].
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 1130R (1d), 1176R (1c), 950R (1b), 1166R (1a). [16K89-1-4]
1608     Dirk Gerritsz. Leff [1e, 16K88-3bel]
1615     Jacob van Assendelf. [1a-1d, 16K72]
1660     Willem Dirksz. Gorter, Claas Cornelisz. Berendrecht, Roeloff Huygen, Gasthuis van Katwijk aan Zee, Weduw Adriaen Lourisz. Couwenhoven (van noord naar zuid). [16K50-15-19]
1832     Diverse eigenaren. [KB1237d,56d,KA1098d]

M265-4     1M 258R
1601     Stad Leiden 1M 258R. [16K192-4]
1615     Maritgen Jacobsd. [16K72]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1253]
2004     Volkstuinen. [KB595d]

M265-5     1M 318R
1601     Stad Leiden 1M 318R. [16K192-5]
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1250]
2004     Weiland. [KB596d]

M265-7     1M 333R
1571     Hier soude een hofstede gestaen hebben, zoals de gebruikers zeggen. [16K192-7]
1601     Stad Leiden 1M 333R. [16K192-7]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1233]
2004     Weiland. [KB612]

M265-8     2M 197R + 1M 233R
1601     Stad Leiden 2M 197R + 1M 233R. [16K192-8, 11, 12]
1620     Weduwe van Fob Corn. met haar kinderen. [16K59-3bel]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam en Willem Schaap, winkelier. [KB1232,35d]
2004     Grasland, Manege en tuincentrum Moerkerk. [KB610-11, 613d]

M265-9     436R
1601     Stad Leiden 436R. [16K192-9]
1620     Weduwe van Fob Corn. met haar kinderen. [16K59-5]
1832     Cornelis van Beeveeren erven. [KA1098d]
2004     Grasland en bos.

M265-10     426R
1601     Stad Leiden 426R. [16K192-10]
1832     Cornelis van Beeveeren erven. [KA1098d]
2004     Grasland en bos.

M265-11     1M 233R
1601     Stad Leiden 1M 233R met deel van M265-8. [16K192-11]
1832     Cornelis van Beeveeren erven. [KA1098d]
2004     Grasland en bos.

M265-13     496R
1601     Stad Leiden 496R. [16K192-13]
1832     Willem Schaap, winkelier. [KB1235d]
2004     Tuincentrum Moerkerk. [KB613d]

M265-14     2M 387R
1601     Stad Leiden 2M 387R. Zie ook K88. [16K192-14]
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 1537R. [16K88-3]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]
1832     Klaas Haasnoot, zeeman. [KB1237d]
2004     Weiland en bouwland. [KB2116-17]