M263     3M 8R
1447     Pieter Dammasz. [14S438-1bel]
1447     Frank van de Boekhorts. [14S438-1bel]
1544     Willem Symonsz. opt zee 3M 8R. [15M263]
1561,64     C. majesteit 3M. Huurder Jacop Huyghensz. Jaepoem. [15M263]
1570     Graaf van Holland 3M van Luttige Geest. Pachter Jacob Huyge. [15S133-17]
1571     Samen 3M. [16K191-1,2]
1582     Graaf Willem verkoopt Luttige Geest aan de stad Leiden 3M. Gebruiker Arent Cornelis alias Arent Ghijss. [15S1-4]
1598     Stad Leiden. Gebruiker Fop Cornelisz. [15M263]
1601     Stad Leiden 2M 970R. [16K192-2] en 512R. [16K192-1].
1608     Dirk Jansz. van der Beeck 638R + 680R [16K88-2] en 519R [16K88-1]
1615     Jacob van Assendelf. [16K72]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1254-55]
2004     Volkstuinen. [KB595d]