M261     1786R
1447     Heilige Geest van Warmond. [14S438-2bel]
1544     Pieter Maertensz. te Leiden 17H 86R. Gebruiker Willem Huygenz. [15M261]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 17,5H. Huurder Adriaen Dues. [15M261]
1571     Schout van Katwijk. [16K191-15bel]
1595     Schout van Katwijk erven. [15K227bel]
1598     Lenaert Cornelisz. in de Cley. Ook gebruiker. [15M261]
1608     Dammes Claesz. [16K82-1bel]
1608     Lenaert. [16K89-1bel]

M261-1
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1261,1256d]
2004     Voetbalvelden en -gebouwen, bouwland. [KB6738-39, 6960d, 6379d]

M261-2
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1263]
2004     Voetbalvelden. [KB1263]