M260     865R     Leen van de graaf van Holland
1315     Hr. Pieter van Leiden 4M 1H [met M273] in 2 stukken, waarvan slechts 2M vruchtbaar. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-1 (M273-2 + M260)]
1390     Jan van Leiden. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1420     Pieter van Leiden. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1447     Jan van Leiden. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1468     Hase Jansdr. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1473     Baarte Frankdr. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1483     Hr. Floris Frankensz. priester. Beleend door de graaf van Holland. [14S438-2]
1544     Jaep Huyghenz. zijn wijfs moeder te Leiden 8H 65R. Gebruiker Jaep Huygenz. [15M260]
1549     Jacob Hugez. [15S124bel]
1561,64     Jacop Huyghensz. brouwer erven te Leiden 8,5H. Huurder Huych Jacopsz. Droghen. [15M260]
1598     Cryn Huyghensz. Ook gebruiker. [15M260]

M260-1
1693     Cornelis Paets erven te leiden. [15S156-14bel]
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1260]
2004     Parkeerterrein en bos. [KB1265d]

M260-2
1608     Crijn Huygen. [16K83bel]
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1264]
2004     Bos en voetbalveld. [KB1265d, 4816]