M255     879R     Vicarie van Heilig Kruis altaar in de St.-Pancraskerk te Leiden (V7)
1431     Paatsen nakomelingen met eige en erven. [14S84bel]
1444     Floris Paatsz.. [14S84bel]
     Zie helften
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1289]
194..     Opgenomen in het vliegveld Valkenburg. [Luf]
2004     Vliegkamp Valkenburg. [KB4818d]

helft 1     Vicarie van Heilig Kruis altaar in de St.-Pancraskerk te Leiden (V7)
1492     Marie Klaas Hugensz.dr., echtgenoot van Dammas Simonsz., sticht bij overlijden een vicarie in de St.-Pancraskerk en schenkt hieraan 1/2 van 8H. Gebruiker Geertruit Jacob Aarntsz. weduwe. [14S78-2]
1544     Hr. Jan te Leiden 8H 79R. Gebruiker Huych Mathensz. [15M255]
1561,64     Hr. Dirk Jansz. met Hr. Philips Ambrosiusz., possessoirs van de vicarie op het Heiligkruis-altaar in de St.-Pancraskerk van Leiden de helft van 8,5H. Huurder Huych Mathensz. [15M255]
1593     Cornelis Jansz. te Delft cum socijs met provenlant. [16K140bel]
1598     Hr Dirck Jansz. met zijn ene kind te Leiden. Gebruiker Cryn Huyghensz. [15M255]

helft 2
1561,64     Pater Foy te Leiden de helft van 8,5H. Huurder Huych Mathensz. [15M255]