M251a     Mient     Schout, erfpacht grafelijkheid
1548     De gemeente. [15S123bel]
1549     Jacob Jacobsz. schout pacht 8M crocht. De totale croft is 20M, waarin een inham aan de oostzijde groot 7-8M, waarvan de ene zijde zeer hoog is en de andere zijde zeer laag. [15S124]
1549     Jacob Mattevincke. [15S124bel]
1556     Jacob Jacobsz. schout. [15S128bel]
1557     Jacob Jacobsz. schout van Katwijk krijgt in erfpacht van de Grafelijkheidsdomeinen 8M. [15S136]
1561,64     Jacop Jacopsz. schout 8M crocht van duin teelland genaamd de Mient. [15M251a]
1571     Schout van Katwijk met de Meent. [16K191-15bel]
1582     Jacob Jacobsz. schout te Katwijk. [15S131bel]
1582     Schout van Katwijk. [15S1-1bel]
1595     Schout van Katwijk erven met de Mient. [15K227bel]
1660     Raadsheer Nicolaas de Bie (met een huis), Weduwe van Adriaen Lourisz., Advocaat Van Veen, Claes Gijsbertsz. van der Plas [van noord naar zuid, 16K50-20-23]
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1256d-59d,1279-83, 1300-1303]
2004     Bouwland, kassen, huizen nr. 75b, 6, 8. Miltaire barakken en -kerk, 1e Mientlaan. [KB6805, 6714-16,20, 6876-77,80-81, 6958-60d]