M250     1425R     de Hoevele
1458     Janne Jan Pietersz. weduwe met haar kinderen. [14S86bel]
1463     Wiin Gerritsz. erf. [14S68-1bel]
1544     Claes Jansz. te Leiden 14H 25R genoemd den Hoevele. Gebruiker Jacob Huygenz. [15M250]
1561     Claes Jan Aelewijnsz. te Leiden 2M 2H. Huurder Huych Jacopsz. Droghen. [15M250]
1564     Claes Jan Aelewijnsz. weduwe te Leiden 2M 2H. Huurder Huych Jacopsz. Droghen. [15M250]
1598     Machtelt Ambrosius erven. Gebruiker Anthonis Florisz. [15M250]
1832     Pieter Reynersz. Haasnoot erven. [KB1296]
194..     Deels opgenomen in het vliegveld Valkenburg.
2004     Weiland en Vliegkamp Valkenburg. [KB4817-18d]