M246     2M 59R
1544     Mr. Willem te Naeldtwijck 2M 59R. Gebruiker Dirk Danielsz. [15M246]
1561,64     Jonge Claes Buysser te Leiden 2M 0,5H. Huurder Adriaen Duess. [15M246]
1598     Jonge Claes Buysser te Leiden. Gebruiker Jacob Gysse Hartsh. [15M246]
1832     Joannis Harteveld, brander te Leiden. [KB1295]
2004     Weiland. [KB1295]