M244     10H
1413     Gerrit Dirk Leeuwenz. [14S141]
1413     Agnietenbegijnhof koopt van Gerrit Dirksz. 4H. [14S141]
1434     Alijt Jan Dirksz. en Katrijn Jan Coddedr. [14S355bel]
1544     Joncfrouwe Grebbers met Neeltgen van Leeuwen te Leiden 10H. Gebruiker Pieter Claesz. [15M244]
1556     Adriaen van Naeldwijk. [15S128bel]
1561,64     Adriaen van Naeltwijck te Leiden 5H. Huurder Huych Mathensz. [15M244]
1561,64     Jacop Jacopsz. schout van Katwijk 5H. [15M244]
1582     Adriaen van Naaldwijk weduwe [15S131bel]
1598     Jkvr. Grebbers erven 5H. Gebruiker Crijn Huyghensz. [15M244]
1598     Mr. Johan van Banchem 5H. Gebruiker Gerrit Arentsz. [15M244]
1691     Raadsheer Percijn. [16K23bel]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1310,13d]
2004     Weiland. [KB1310,13d]