M243     1434R kroft     erfpacht grafelijkheid
1453     Jan Arisz. met een croft. [14S171-2bel]
1544     Cornelis Claesz. 14H 34R kroft. [15M243]
1548     Cornelis Claesz. vraagt de Domeinen van de graaf van Holland erfpacht van 2,5M die eertijds Maerten Pouwelsz. in erfpacht had en vercroft had. Door Maerten werd dit niet gebruikt vanwege de geringe waarde, door de bergen en dalen. [15S123]
1556     Adriaen Maertsz. pacht 2M wildernis met hoogte en laagte. [15S128]
1557     Adriaen Maertsz krijgt in erfpacht van Grafelijkheidsdomeinen 14H. [15S137]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft 2M 2H. Huurder Gherit Aeriens. [15M243]
1582     Jan van Heusden baljuw van Noordwijk, krijgt in erfpacht 2M. [15S131]
1598     Gebruiker Lubbrandt Pietersz. [15M243]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1305]
2004     Bouwland. [KB6724-25]