M240     1389R
1336     Klaas Qoudditiaen. [14S190bel]
1434     Pieter Dammasz. van Zuwic te Katwijk 3M. [14S355]
1453     Katrijn Jan Simonsz. weduwe te Delft. [14S171-2bel]
1532     Klooster van Roomburch. [15S94bel]
1544     Adriaen Maertensz. 13H 89R. [15M240]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft 2M 1,5H. Huurder Gherit Aeriensz. [15M240]
1597     Crijn Huigen. [16K6-6bel]
1598     Lubbrandt Pietersz. Ook gebruiker. [15M240]
1600     Adriaen Maertensz. te Katwijk aan Zee. [15S78-3bel]
1635     Cristiaen Jansz. Hasius. [16K13bel]
1691     Cors Jansz. Hasius. [16K23bel]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1311,12]
2004     Weiland. [KB1311-12]