M233     946R
     Zie delen
1832     Christiaan Koertekaas, landbouwer te Wassenaar. [KB1325,26]
2004     Weiland. [KB1325-26 ]

helft 1     Gilde te Valkenburg
1544     Gilde te Valkenburg een deel van 9H 46R. Gebruiker Jaep Huyghez. met Dirck Claesz. [15M233]
1561,64     Gilde van Valkenburg de helft van 9,5H. Huurder Ghysbrecht Jacopsz. te Katwijk aan Zee. [15M233]

helft 2     Provenland van Jop van Delft (V3)
1544     Gheryt Jansz. te Delft een deel van 9H 46R. Gebruiker Jaep Huyghez. met Dirck Claesz. [15M233]
1561,64     Hr. Jop Gherritsz. kapelaan te Leimuiden de helft van 9,5H. Huurder Ghysbrecht Jacopsz. te Katwijk aan Zee. [15M233]
1598     Jop Gerritsz. te Delft. Gebruiker Lubbrandt Pietersz. [15M233]