M229     737R     Comanscamp     Abdij Leeuwenhorst.
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1413     Klooster van der Lede. [14S141bel]
1434     Abdij Leeuwenhorst 1M genaamd Comanscamp. Huurders 1434-1551. [14S354]
1441     Clooster ter Lee. [14S77-2bel]
1537     Jannetge weduwe Gheryt Gheryts 1M wei genaamd Comas camptgen. [15S100]
1544     Klooster ter Leede 7H 37R. Gebruiker Mees Jacobsz. [15M229]
1551     Abdij Leeuwenhorst 1M wei in Katwijk. Huurder Jannetge Geryt Gerytsz. [15S114]
1561,64     Jacop Jacopsz. schout van Katwijk 7H. [15M229]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Gerrit Arentsz. [15M229]
1832     Sara Jacoba van Persijn. [KB1338d]
2004     Weiland en erf. [KB6940d]