M225     785R     Vrouwengilde in de St.-PancrasKerk en Huiszitten te Leiden
1434     Syme Gerritsz. [14S70-2bel]
1450     Syme Gerritsz. [14S70-bel]
1544     Suyder ontfangher van dese kamp 7H 85R. Gebruiker Mees Jacobs. [15M225]
1554     Vrouwegild St. Pancras. [15S24bel]
1561,64     Vrouwengilde in de St.-PancrasKerk van Leiden 7,5H. Huurder Mees Jacobsz. [15M225]
1585     Huiszitten te Leiden. [15S24bel]
1598     Huiszitten te Leiden. Gebruiker Jacob Lenaertsz. Hart. [15M225]
1832     Sara Jacoba van Persijn. [KB1342]
2004     Bouwland en kassen. [KB4644d-45d]