M221     5M 231R kroft.
1437     Wildernis. [14S159bel]
1450     Jacob Puyczn. met de croften. [14S170bel]
1455     Jacob Lubbersz. weduwe, croft. [14S166bel]
1457     Croft. [14S167bel]
1458     Jan Aersz. brinder met een croft. [14S172bel]
1544     Jaep Pietersz. met Jan Cornelisz. 5M 231R, een croft. Gebruiker Jan Cornelisz. [15M221]
1548     Jacop Pietersz. te Katwijk aan Zee verkoopt aan hr. Willem van Alckemade 5,5M wei. [15S170]
1561,64     Cornelis Vincentensz. te Katwijk aan Zee 5M 2H. [15M221]
1598     Mr. Johan van Banchem. Gebruiker Gerrit Arentsz. [15M221]
1600     Dirck Jansz. van de Zee, een croft. [15S78-5bel]
1660     Commissaris Nicolaas Persijn. [16K50-25]
1679     Jeroen Puyckgen. [15S147-1bel]
1827     Bouw van een boerderij. [n28]
1832     Sara Jacoba van Persijn en Care Carel Vincent, baron van Boetzelaar te 's Gravenhage. [KB1348-1360d]
~1900     Foto van de boerderij Klein Coxhorn. [n28]
19...     Van Egmond. [n28]
1968     Foto van de boerderij, nu geheten Ons Genoegen. [n28]
1971     Foto van de boerderij. [n28]
2004     Bouwland, voormalige boerderij nr. 85 en huis nr. 87. [KB6938d, 4826,92, 6826, 6572d-73d]