M216     237R     werf
1544     Jan Bakkers 2H 37R, de werf. [15M216]
1561,64     Cornelis Cornelisz. veerman, zijn huis, erf en boomgaardje. [15M216]
1598     Cornelis Cornelisz. veerman. [15M216]
2010     Huizen