M213     1180R     Lange akker     Vicarie O.L.V. kerk te Leiden (V2b)
1375     Stichting van een vicarie in de O.L.V. kerk te Leiden door Adam als uitvoering van het testament van Nicolaas van Thol en schenkt hieraan 2M. [14S153b-1]
1473     Dirk van Voerhout erven en Dirk Huge. [14S436bel]
1544     Willem Claesz. weduwe met meer anderen 11H 80R, de lange akker. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M213]
1550     Everard van Lodestein te Delft is vicariehouder. [14S153b]
1561     Adriaen Block, pater van de zusters te Warmond 1M [met M214 en deel M212]. Huurder Cornelis Willemsz. [15M212]
1561     Cornelis Willemsz. 5H met huis. [15M213]
1561,64     Cornelis Willemsz. 0,5M. [15M213]
1564     10H 35R [met M212]. [15M213]
1593     Proces tegen inbezitname door de gebruiker weduwe Cornelis Willem Klaasz [14S153a]
1598     Gebruiker Pieter Huyghensz. [15M213]
1692     Jan van Bunen 1M weiland. [15S155]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV107]
2010     Huizen en begraafplaats.