M207     830R     Abdij Leeuwenhorst. (zie ook M188)
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
1536     Abdij Leeuwenhorst 8H wei. Huurder Huych Geryt Kerstentz. te Valkenburg. [15S104]
1544     Klooster ter Leede 8H 30R. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M207]
1598     Gebruiker Pieter Simonsz. [15M207]
1693     Abdij Leeuwenhorst. [15S156-10bel]
1832     Willem Loup, pannebakker te Oegstgeest. [KV78]
195..     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]