M206     1M 21R
1544     1M 21R weiland. Gebruiker Wm Claesz. zijn weduwe. [15M206]
     Zie delen
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman. [KV97]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]

deel 1     4H     Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a)
1503     Mr. Johannes van Loudensteyn wordt vicariehouder, daarvoor Willem van Poelgeest. [14S66a]
1561,64     Everdt van Lovesteyn te Delft 4H. Huurder Cornelis Willemsz. [15M206]

deel 2     Drift     Kapelrie van Van Egmond (V1)
1598     Aelbrecht van Egmont. Gebruiker Jan Weyersz. [15M206]
1600     Aelbrecht van Egmont. [16K196-14bel]
1601     Jkhr. Aelbrecht van Egmondt erven. [16K197-14bel]
1624     Aelbrecht van Egmond met de Drift. [16K22-4bel]

deel 3     Abdij van Leeuwenhorst (zie ook M188).
1482     Clooster van der Lede. [14S135-6bel]
1502     Abdij van Leeuwenhorst en Duitse huis van Katwijk. [15S45-8bel]
1600     Convent ter Lee. [16K196-14bel]

rest     Duitse huis van Katwijk
1502     Duitse huis van Katwijk. [15S45-8bel]