M205     2325R     Grote kamp, Lange weide
1434     Jorghels erven. [14S376bel]
     Zie helften
195..     Deels opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]
2010     Weiland, kassen en huis nr. 37.

helft 1     Stevenshof
1482     Klaas Gerrit Mouwerijnsz. verkoopt aan Adriaan van Tethroede de helft van 23H 34G genaamd de groten kamp (zie verder M81-2). [14S135-6]
1484     Cornelis Utenweer draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is van Klaas Grijp. [14S135-6]
1485     Klaas Grijp draagt de helft over aan Willem van Tetrode. De andere helft is al van Willem van Tetrode. [14S135-6]
1544     St.-Stevensgasthuis, een deel van 23H 25R. Gebruiker Huych Gherytsz. [15M205]
1557     Stevensklooster. [15S36-3bel]
1561,64     St.-Stevensgasthuis te Leiden, de helft van 3,5M. Huurder Huych Gherritsz. [15M205]
1598     St.-Stevensgasthuis. Gebruiker Pieter Simonsz. [15M205]
1600     St. Stevensconvent, 3M 552R de Lange weide. [16K196-14]
1601     Convent van Tethrode en Marritge Jansd. splitsen hun gezamelijk land, 1M 576R ten zuiden. [16K197-15]
1680     Convent van Tethrode 1151R. [16K198-2]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV95]

helft 2     Huych Gherritsz
1502     Harman Engebechtsz. geeft aan Gerrit Jan Kerstantsz. de helft van 23H 34G, genaamd de grote camp die nu heet de Lange weyde, zoals hij geërfd heeft van Katrijn van Zanden goedhen. [15S45-8]
1544     Huych Gherytsz. een deel van 23H 25R.
1561,64     Huych Gherritsz, de helft van 3,5M. Huurder Huych Gherritsz. [15M205]
1598     Huych Gherytsz. weduwe. Gebruiker Pieter Simonsz. [15M205]
1601     Marritge Jansd en Convent van Tethrode splitsen hun gezamelijk land 1M 576R ten noorden. [16K197-15]
1610     Pieter Huygensz.. [16K96-1bel]
1680     Advocaat Van der Werff erven. [16K198-2]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV96]