M201     2M 91R
     Zie delen
1832     Hendrik Vlasveld, bouwman en Maarten Houwer, chirurgijn. [KV85-87]
195..     Opgenomen in de uitbreiding van Vliegveld Valkenburg. [Top]

deel 1     4H     kneppel     Abdij Rijnsburg
1403     Dirk Lem verkoopt broeder Willem voor het Klooster van Rijnsburg in de wijnkelder 1M in de Cleppelkamp die hij geërft heeft van Hendirk van der Scote, gemeen met Oudzier Klaasz. [14S184-1]
1535     Abdij Rijnsburg 4H wei in de Kneppel. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-2]
1544     Klooster te Rijnsburg een deel van 2M 91R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M201]
1561,64     Abdij Rijnsburg. Huurder Adriaen Willemsz. [15M201]
1597     Abdij Rijnsburg 4H in 13H. [16K5-6]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M201]
1686     Abdij Rijnsburg 4H van13H. [16K12-1,2]
1771     Abdij Rijnsburg 898R + nu afgescheiden 100R. [16K14]

deel 2     9H     Kerk van Valkenburg
1403     Oudzier Klaasz. [14S184-1]
1466     Kerk van Valkenburg. [14S140bel]
1544     Kerk van Valkenburg een deel van 2M 91R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M201]
1561,64     Kerk van Valkenburg. Huurder Adriaen Willemsz. 1,5M. [15M201]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M201]
1686     Kerk van Valkenburg 9H van 13H. [16K12-1,2]
1693     Kerk van Valkenburg verhuurt 1,5M wei. [15S156-5]