M198     1662R     Kiekenboskamp
     Zie delen
1832     C. Hackstroh. [KV80,82, 246a = 1734R]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]

deel 1     1/4 + 1/8
1544     Mr. Dirk Beest te Delft met meer anderen 16H 62R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M198]
1561,64     Jan Claesz. van Alphen te Rijnsburg 1/4 + 1/8 van 13H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M198]
1598     Dirck Jansz. te Valkenburg. Gebruiker Dirck Jansz. [15M198]

deel 2     1/4     Proveland (V8)
1561,64     Weduwe te Rotterdam 1/4 van 13H proveland daar haar zoon op school gaat. Huurder Adriaen Willemsz. [15M198]
1598     Vrouw te Rotterdam. Gebruiker Dirck Jansz. [15M198]

deel 3     1/4     St.-Maria Magdalenagilde in de St.-Pieterskerk, Huiszitten
1561,64     St.-Maria Magdalenagilde in de St.-PietersKerk van Leiden 1/4 van 13H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M198]
1598     Huiszitten te Leiden. Gebruiker Dirck Jansz. [15M198]
1669     Huiszitten te Leiden. [16K203]

deel 4     1/8     Kiekenboskamp     Kerk van Valkenburg
1561,64     Kerk van Valkenburg 1/8 van 13H. Huurder Adriaen Willemsz. [15M198]
1598     Kerk van Valkenburg. Gebruiker Dirck Jansz. [15M198]
1693     Kerk van Valkenburg verhuurt 1/8 deel van 15H in Kiekenboskamp. [15S156-4]