M197     2M 245R     .
1544     2M 245R in twee kampen. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M197]
1561,64     Jan Paedts Cornelisz. te Leiden 2,5M. Huurder Aerndt Willemsz. [15M197]
1598     Jan Paets Cornelisz. erven. Gebruiker Cornelis Fransz. [15M197]
1693     Jan Paedts te Leiden. [15S156-4bel]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]

M197-1     [109,9a = 775R]
1592     Jan Paets, genaamd de Bijl. Gebruiker Cornelis Fransz. [16K60-7]
1832     Maarten van der Werf, bouwman. [KV81]

M197-2     [95a = 670R]
1592     Jan Paedts Zanthorst. [16K60-4]
1832     Maarten van der Werf, bouwman. [KV66]