M196     796R     Vicarie van St. Jacob de Meerdere in de St.-Pancraskerk te Leiden (V2a)
1544     Cornelis Dirksz. te Delft 7H 96R. Gebruiker Jonge Jaep Pietersz. [15M196]
1561,64     Everdt van Lovesteyn te Delft 1M 1H. Huurder Pieter Jansz. [15M196]
1592     Marritgen Aergensd. [16K60-6]
1598     Evert van Lovesteyn te Delft. Gebruiker Jan Louwerisz. [15M196]
1832     Peter Wyarda, organist te Groningen en Willem van Egmond, bouwman. [KV62,63]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]