M194     3M 111R     Vicarie op het Maria-altaar in de kerk te Katwijk aan de Rijn (V4)
1497     Jan Connicxz. [14S99bel]
1506     Cornelis Dircxz. en weduwe Jan Conincxsz. met zijn weeskinderen. [15S37bel]
1544     Een proeven te Leiden 3M 111R. Gebruiker jonge Jaep Pietersz. [15M194]
1561,64     Hr. Pieter Follebrechtsz. te Leiden 3M proveland. Huurder Pieter Jansz. [15M194]
1598     Marritgen Dirck Barentsz. Ook gebruiker. [15M194]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]

M194-1     [209a = 1474R]
1592     Maritge Aergens. [16K60-2]
1832     Peter Wyarda, organist te Groningen. [KV61]

M194-2     [53,6a = 388R]
1592     Maritgen Bouwersd. [16K60-5]
1832     Willem van Egmond, bouwman. [KV65]