M193     1414R
1480     Dirk Hugen te Katwijk. [14S236bel]
1535     Pieter die Grebber weduwe te Leiden. Gebruiker Jan Jacops Mathijs. [15S91-1bel]
1544     Jkvr. Grebbers te Leiden 14H 14R. Gebruiker Jan Jacobsz. [15M193]
1561,64     Adriaen van Naeltwijck te Leiden 2M 2H. Huurder Jan Jacopsz. te Katwijk. [15M193]
1592     Juffrou van Naeltwijk. Gebruiker Pieter Jansz. [16K60-3]
1597     Jan van Naeltwijck. [16K5-3bel]
1598     Jkvr. Grebbers erven. Gebruiker Huybrecht Jeroensz. [15M193]
1832     Pieter Johan Feyke, rentenier te Warmond. [KV67,68]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]