M192     1M 60R     Vennetgen, Meer     Abdij Rijnsburg
1480     Abdij Rijnsburg 1M geheten dat Vennetgen. Huurder Odzier Klaas, voorheen Klaas Odziersz.. [14S236]
1535     Abdij Rijnsburg 1M hooilant opte meer. Huurder Oude Jaep Pietersz. en Willem Pietersz. [15S91-1]
1544     Klooster te Rijnsburg 1M 60R. Gebruiker Ouwe Jaep Pietersz. [15M192]
1561,64     Abdij Rijnsburg 1M. Huurder Adriaen Willemsz. [15M192]
1592     Abdij Rijnsburg. [15S121bel]
1593     Abdij Rijnsburg. [16K138bel]
1597     Abdij Rijnsburg 637R. Gebruiker Louris Symonsz. [16K5-3]
1598     Gebruiker Louweris Simonsz. [15M192]
1686     Abdij Rijnsburg 618R. 1686. [16K12-3]
1693     Abdij Rijnsburg. [15S156-10bel]
1832     Dirk Bol, bouwman. [KV71,72]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]