M191     1M 46R     Kerk van Katwijk.
1480     Simon Dirksz. dochter. [14S236bel]
1535     Kerk van Katwijk. Gebruiker Willem Claesz. [15S91-1bel]
1544     Kerk van Katwijk 1M 46R. Gebruiker Willem Claesz. [15M191]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 1M 1H. Huurder Jan Jacopsz. te Katwijk. [15M191]
1592     Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15S121bel]
1592     Kerk van Katwijk. Gebruiker Pieter Jansz. [16K60-1]
1593     Kerk van Katwijk aan de Rijn. [16K138bel]
1597     Jan van Naeltwijck. [16K5-3bel]
1598     Gebruiker Pieter Jan Jacopsz. [15M191]
1686     Kerk van Katwijk aan de Rijn. [16K12-4bel]
1832     Maarten Houwer, chirurgijn te Valkenburg. [KV69,70]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]