M188     5M 84R     De verdeling over M188, M189, M206, M207, M208 is onduidelijk.
1274     Arnoldus en Walewinus schenken goederen aan de abdij Leeuwenhorst. [14S349]
     Zie delen
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]

M188-1     1315R     Abdij Leeuwenhorst, Kapelrie van Egmond
1413     Gijsbert van Egmond, een deel [14S377a]
1434     Abdij Leeuwenhorst de helft, de cappelrie van Van Egmondt 1/4 en Jan Bei 1/4 van 13H. Huurders 1420-1544. [14S377a,b]
1476     Mr. Hughe van Egmond, een deel [14S377a]
1544     Deel van 5M 84R in twee kampen. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M188]
1544     Abdij Leeuwenhorst een deel van 3 kampen brouckland met meer kampen aaneen. [M188+M208?]. Huurder Willem Claesz. te Valkenburg, land dat hij met Jacob Mathysz. gebruikt heeft. [15S108]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst een deel van 7M [met ?]. Huurder Cornelis Willemsz. Claesz. [15M188]
1592     Klooster ter Lee. [15S121bel]
1593     Abdij Leeuwenhorst. [16K138bel]
1598     Abdij Leeuwenhorst. Gebruiker Pieter Huigensz. en Pieter Simonsz. [15M188]
1624     Abdij Leeuwenhorst 1315R. Gebruiker Pieter Huygensz. [16K22-6]
1686     Abdij Leeuwenhorst. [16K12-4bel]
1832     Jacob van der Sleyden, griffier te 's Gravenhage. [KV75]

M188-2     1724R     Meer/maatcamp     Abdij Leeuwenhorst
1434     Abdij Leeuwenhorst, de helft van 5M [met M208?], genaamd de Meerkamp, Maetcamp of Makamp, gemeen met cappelrieland. Huurders 1413-1544. [14S377a ]
1544     Deel van 5M 84R in twee kampen. Gebruiker Willem Claesz. weduwe. [15M188]
1544     Abdij Leeuwenhorst een deel van 3 kampen brouckland met meer kampen aaneen. [M188+M208?]. Huurder Willem Claesz. te Valkenburg, land dat hij met Jacob Mathysz. gebruikt heeft. [15S108]
1561,64     Abdij Leeuwenhorst een deel van 7M [met ?]. Huurder Cornelis Willemsz. Claesz. [15M188]
1593     Abdij Leeuwenhorst. [16K138bel]
1598     Abdij Leeuwenhorst. Gebruiker Pieter Huigensz. en Pieter Simonsz. [15M188]
1624     Abdij Leeuwenhorst 1724R. Gebruiker weduwe Pieter Symonsz.. [16K22-5]
1693     Abdij Leeuwenhorst. [15S156-10bel]
1832     Johannus Schoneveld, timmerman. [KV76]