M187     1367R     Hartkamp.
1429     Meins Gerrit Jansz. met haar kinderen. [14S32bel]
1497     Willem Boll. [14S99bel]
1506     Mr. Florys met de Hartcamp. [15S37bel]
1544     Teeckelaen Hermansdochter te Haarlem 13H 67R, de Hartkamp. Gebruiker Jacob Willemsz. [15M187]
1561,64     Cornelis Meess Hoffwey te Katwijk aan de Rijn 2M 2H. [15M187]
1592     Cornelis Cornelisz. Sandman. [15S121bel]
1593     Cornelis Cornlisz. Santman. [16K138bel]
1598     Cornelis Cornelisz. Sandtman erven. Gebruiker Simon Cor. Willemsz. [15M187]
1620     Gerrit Eevertsz.. [16K175bel]
1624     Jan Huigensz. [16K22-6bel]
1832     Carel Vincent, baron van Boetzelaar te 's Gravenhage. [KV59]
1939     Opgenomen in het nieuwe Vliegveld Valkenburg. [Top]